Over ons

Wie zijn wij

In het kort

ChemCom Industries is een productiebedrijf en dienstverlener werkzaam in de chemische industrie. Op onze productielocatie in Farmsum, nabij Delfzijl, opereren wij chemische procesinstallaties voor de productie van diverse hoogwaardige producten.

Karakteristieken van onze bedrijf:

 • 24/7 volcontinue bedrijf;
 • circa 34 medewerkers;
 • circa 50m€ omzet;
 • vergaand geautomatiseerd.

Onze manier van werken typeert zich door:

 • de principes van Lean Manufacturing, First Time Righ en SMART;
 • het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot onze kernactiviteiten gerekend worden;
 • een sterke oriëntatie op processen en proces denken;
 • open voor veranderingen;
 • flexibel;
 • toegankelijk, informeel, open en helder in onze communicatie.

Onze kernwaarden zijn SAMEN en DELEN. Samenwerken en delen zijn wat ons betreft de manier van modern zaken doen.

Juridische organisatie

ChemCom Industries is een werkmaatschappij van ChemCom Investments B.V. ChemCom Investments is een investerder in de chemische industrie. Wij zijn een  MKB-bedrijf met betrokken aandeelhouders. De aandeelhouders hebben meer dan 30 ervaring in de branche.

Tot de groep behoren de volgende bedrijven:

 • ChemCom Investments B.V.
 • ChemCom Industries B.V.
 • ChemCom Checira B.V.
 • ChemCom Green Glycols B.V.
 • ChemCom Leisure B.V.

 

 

Historie

Ons bedrijf is in 1972 opgericht in de vorm van een vennootschap onder firma als een samenwerking tussen de Nederlandse chemiebedrijven Akzo en DSM. Het toenmalig bedrijf, Methanol Chemie Nederland vof, had de beschikking over een methanol fabriek en twee volgfabrieken voor de productie van formaldehyde en een harsen productie-eenheid met twee grote reactoren waarin lijmen voor de houtverwerkende industrie geproduceerd werden. Ook vandaag vormen deze producten nog steeds een belangrijk deel van onze productenpallet.

De belangrijkste ontwikkelingen in onze historie op een rijtje:

1972 Oprichting  Methanol Chemie Nederland  vof als samenwerkingsverband tussen Akzo en DSM.
Stichting van de locatie met productie-installaties voor methanol, formaldehyde, harsen.
1985 Splitsing Methanol Chemie Nederland vof / Methanor vof.
De methanol activiteiten werden ondergebracht in Methanor vof, een samenwerkingsverband tussen Akzo, DSM en het Noorse Dyno.
De formaldehyde en lijm activiteiten bleven achter in Methanol Chemie Nederland vof  (JV Akzo/DSM).
1991 Verkoop Methanol Chemie Nederland vof aan Neste Chemicals Oy (Finland).
Naamswijziging van Methanol Chemie Nederland vof in Neste Resins B.V.
1991 Certificering ISO 9001.
1997 Certificering ISO 14001.
1999 Capaciteitsuitbreiding harsen van 100.000 naar 160.000 ton.
2000 Verkoop aandelen Neste Chemicals Oy aan Industry Kapital (Zweden).
2001 Fusie Neste Chemicals Oy (Finland) en Dyno AS (Noorwegen). Nieuwe onderneming Dynea Oy. Naamswijziging Neste Resins B.V. in Dynea B.V.
2003 Capaciteitsuitbreiding harsen van 160.000 naar 210.000 ton.
2004 Integratie Dynea B.V. (Delfzijl) en Dynea N.V. (Gent, België) in de operationele eenheid Dynea Benelux. Operationeel Shared Service Centre Benelux in Delfzijl.
2010 Integratie Dynea Benelux en Dynea Resins France SAS (Brebières, Frankrijk) in de operationele eenheid Dynea BeNeFra. Operationeel Shared Service Centre BeNeFra in Delfzijl.
2012 Verkoop aandelen Dynea B.V. aan ChemCom Investments B.V.
2013 Naamwijziging Dynea B.V. in ChemCom Industries B.V.
Project voor nieuwe bedrijfsinformatiesysteem wint Exact Project of the Year Award 2013.
2014 Realisatie multifunctioneel tankenpark t.b.v. productie- en menging services.
2015 Certificering OHS 18001.
Opstart Tardit MU fabriek voor de productie van innovatieve en hoogwaardige plantenvoeding.
2017 Acquisitie activiteiten Desmepol-Plastyn®
Nu ChemCom Industries B.V.
Methanol. Formaldehyde, Harsen, Superplasticizers, Slow Release Fertilizers, Stoom.

Missie

De missie van ChemCom Industries is als volgt verwoord:

ChemCom stands for Chemical Competence

Competence to Perform

ChemCom staat voor Chemical Competence. Als het om chemie of chemische bedrijvigheid gaat heeft ChemCom Industries de kennis en kunde. Deze competentie is de basis voor onze prestaties, onze performance. Dit is ook terug te vinden in onze productnaam: ChemCom PerformTM. Het is onze missie om aan onze klanten producten en diensten te leveren die afgestemd zijn op de behoeften van de klant en die werken.

Visie

De visie van ChemCom Industries is gericht op de toekomst teneinde de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid van onze medewerk(st)ers op langere termijn zeker te stellen. De visie is:

 • Het  omvormen van het bestaande bedrijf tot een bedrijf met een breder, duurzamer en groener pallet van producten en diensten.

Strategie

Doorvertaling van de missie en visie van ChemCom Industries naar het marktgebied dat bediend wordt door ChemCom Industries geeft de volgende strategische punten:

 • De huidige bedrijfsvoering continueren en uitbreiden;
 • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met gebruikmaking van de bestaande kennis en infrastructuur;
 • Ontwikkelen van een nieuw portfolio van innovatieve, duurzame(re) en groene producten door het vormen van strategische allianties;
 • Integratie in, en samenwerken met, de lokale industrie in Delfzijl;
 • Kostprijsleiderschap.

Beleidsverklaring

ChemCom Industries produceert harsen voor de groene houtverwerkende industrie. hoogwaardige innovaties plantenvoeding, superplasticizers en tussenproducten voor de chemische industrie. ChemCom Industries richt zich op nieuwe samenwerkingsverbanden en een brede, duurzamer en groener productenpakket.

ChemCom Industries levert producten en diensten die afgestemd zijn op de wensen van haar klanten. Ze zijn van zodanige kwaliteit, dat tevredenheid van de klanten is verzekerd. Het uiteindelijke doel is de klanttevredenheid te verhogen. Deze kwaliteit vormt, samen met een concurrerend prijsniveau en een goede beheersing van de kosten, een zakelijk voordeel, ook in de toekomst.

ChemCom Industries beschouwt veiligheid, gezondheid en milieu (HSE) als integraal onderdeel van haar bedrijfsactiviteiten. Verantwoord omgaan met HSE en continue verbetering is van doorslaggevend belang voor succes en voor acceptatie in de maatschappij.

ChemCom Industries is in de uitvoering van haar activiteiten erop gericht voortdurend en systematisch haar kwaliteit te verbeteren en tevens negatieve invloeden op mens en milieu te voorkomen.

ChemCom Industries leeft de wetten en de op de activiteiten van toepassing zijnde regels na.

Gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) gerelateerde doelstellingen en de bereikte resultaten worden in het HSE-jaarverslag aan de betrokken overheden en alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn bekend gemaakt.

ChemCom Industries valt onder de ‘Post-Seveso wetgeving’. Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers bovenstaand beleid uit te voeren.