Tardit MU

Tardit®MU

Tardit®MU is een hoogwaardige, innovatieve, zeer efficiënte en effectieve plantenvoeding. Zowel vloeibaar als in korrelvorm beschikbaar. De toepassing is duurzaam omdat de voeding over langere tijd effectief aan de plant komt. Minder verbruik, meer rendement. Zo wordt het milieu gespaard.

Tardit®MU is een innovatieve stikstofmeststof met een uitgesproken langdurig effect. Chemisch gezien is dit een ureumcondensaat. Het ureum wordt in een grote reactor aan zichzelf en andere synthetische stoffen gebonden. Hierdoor ontstaan ketens van methyleenureum met verschillende lengtes. Het mengsel wordt vervolgens in een complex proces gedroogd en gegranuleerd om de ronde, stofvrije korrels te verkrijgen.

Het effect op lange termijn is te wijten aan de verschillende kettinglengtes. Enerzijds verschilt de oplosbaarheid in water: kortere ketens zijn oplosbaar in koud water, langere ketens in warm water. Aan de andere kant heeft microbiële afbraak een effect. Om de meststof te laten werken, moeten micro-organismen de kettingen stuk voor stuk afbreken of metaboliseren.

Hierdoor ontstaat nitraat. Alleen in deze vorm kan de plant uiteindelijk stikstof opnemen. In het samenspel van deze processen werken korte ketens snel, langere ketens wat vertraagd en de langste ketens werken als laatste.

Dankzij dit ingenieuze systeem wordt na de eerste werking gedurende een langere tijd continu stikstof gevormd en wordt de plant optimaal aangevoerd. Bovendien treden er geen brandwonden op, zelfs niet bij hoge doseringen, aangezien een groot deel van het actieve ingrediënt vertraagd vrijkomt. Verdere voordelen van de ronde, gelijkmatig grote korrels: weinig stof, geen brugvorming in de kunstmeststrooier, goede smeer- en vloeivermogen en een gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen.

Het product wordt als Tardit®Liquid ook in vloeibare vorm geleverd. Dit biedt de mogelijkheid gewassen te besproeien. De voeding hecht aan de bladeren en geeft zo langzaam zijn meststof af aan de planten.

Tardit®MU en Tardit®Liquid zijn ontwikkeld door ChemCom Industries in samenwerking met het Zwitserse bedrijf Hauert HBG Dünger AG. Voor meer informatie over dit innovatieve product en de toepassingen daarvan in uw agrarische processen verwijzen wij naar onze strategische partner Hauert HBG Dünger AG, www.hauert.com.

Formaldehyde

Formaldehyde

Formaldehyde is een essentiële stof binnen de chemie. In tal van toepassingen wordt dit product als grondstof of als tussenproduct gebruikt.

Lees verder
PerformTM

Plastyn

Superplastificeerder op basis van melamine voor hydraulisch afbindende mortels zoals beton en gips.

Lees verder
PerformTM

PerformTM

PerformTM is een portfolio van hoogwaardige lijmen voor de groene houtverwerkende industrie. Een circulair en duurzaam gebruik van hout.

Lees verder