Formaldehyde

Formaldehyde is een essentiële stof binnen de chemie. In tal van toepassingen wordt dit product als grondstof of als tussenproduct gebruikt.

Bij de industriële productie van Formaldehyde is Methanol, ofwel methylalcohol, de grondstof. De methanol wordt verdampt en gemengd met lucht. Dit gasmengsel gaat naar een reactor.
Methanoldamp reageert in de reactor met zuurstof uit de lucht tot formaldehyde. Het gas dat uit de reactor komt, bestaat voornamelijk uit stikstof en formaldehyde. Soms bevat het gas ook
nog een hoeveelheid niet-omgezette methanol. Dit gasmengsel wordt naar een absorbeur geleid waarin het formaldehydegas oplost in water.

Hierbij onstaat het commerciële product: een geconcentreerde oplossing van formaldehyde in water, ofwel formaline. In de praktijk wordt formaline vaak verhandeld met een sterkte van 37 of 55 gewichtsprocent formaldehyde. Echter is het uiteraard mogelijk Formaldehyde te blenden, in ChemCom Industries eigen productiefaciliteit, op de door u gewenste concentratie.

PerformTM

Plastyn

Superplastificeerder op basis van melamine voor hydraulisch afbindende mortels zoals beton en gips.

Lees verder
PerformTM

PerformTM

PerformTM is een portfolio van hoogwaardige lijmen voor de groene houtverwerkende industrie. Een circulair en duurzaam gebruik van hout.

Lees verder