QHSE

ChemCom Industries Kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieubeheer en continue verbetering hebben de hoogste prioriteit, wat sterk verankerd is in onze cultuur

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

Het gaat niet alleen om het maken van een plan, maar het is hoe dit plan is getransformeerd naar onze dagelijkse bezigheden en hoe het een manier wordt van denken en handelen. ChemCom Industries beschikt over een reeks van veiligheidsdoelen in een grote verscheidenheid – van een verhoogd risicobewustzijn,  middelen efficiëntie tot goede relaties met alle ChemCom Industries stakeholders.

ChemCom Industries heeft uitgebreide richtlijnen opgesteld, ingebed in onze ISO-9001, ISO-14001 en ISO 45001-kwaliteit normen die verplicht zijn voor alle betrokkenen.

Neem contact op met onze specialist. 

Bent u geïnteresseerd in het QHSE-beleid van ChemCom Industries, neem dan contact op met onze compliance-specialist.

chemcom-industries