Harsen

chemisch bedrijf nederland

ChemCom Industries beschikt over een harsen fabriek met twee grote, multifunctioneel inzetbare, reactoren welke onafhankelijk van elkaar kunnen produceren. Op deze manier wordt de zekerheid van levering gewaarborgd