Formaldehyde faciliteit

chemisch bedrijf nederland

Bij de industriële productie van Formaldehyde is Methanol, ofwel methylalcohol, de grondstof. De methanol wordt verdampt en gemengd met lucht. Dit gasmengsel gaat naar een reactor. Methanoldamp reageert in de reactor met zuurstof uit de lucht tot formaldehyde. Het gas dat uit de reactor komt, bestaat voornamelijk uit stikstof en formaldehyde. Soms bevat het gas ook nog een hoeveelheid niet-omgezette methanol. Dit gasmengsel wordt naar een absorbeur geleid waarin het formaldehydegas oplost in water.