Reactie van ChemCom Industries B.V. op de gepubliceerde openbare samenvattingen van BRZO-inspecties bij ons bedrijf 

1.     INLEIDING:

Op de BRZO+ site zijn meerdere samenvattingen van BRZO-inspecties bij ChemCom Industries B.V. openbaar gemaakt. ChemCom Industries B.V. heeft bezwaar tegen de inhoud van deze openbare samenvattingen van uitgevoerde BRZO-inspecties bij ons bedrijf.

2.     BEZWAREN TEGEN DE INHOUD VAN DEZE OPENBARE SAMENVATTINGEN.

Met het openbaar maken van de samenvattingen van BRZO-inspectierapporten wordt voldaan aan Europese richtlijnen waarin eisen staan voor het informeren van burgers en dat nationale overheden verplicht zijn om van ieder bedrijf dat met gevaarlijk stoffen werkt, bekend te maken wanneer de laatste inspectie is uitgevoerd. De overheid moet ook aangeven waar burgers kunnen vinden wat een inspectie heeft opgeleverd. Deze informatie moet transparant, begrijpelijk en toegankelijk zijn.

Het standpunt van ChemCom Industries is dat de gepubliceerde informatie inhoudelijk correct moet zijn. Dat zijn deze publicaties niet. ChemCom Industries B.V. heeft deze bewaren ook kenbaar gemaakt, maar desondanks zijn de samenvattingen geplaatst. Dat schaadt ons imago en onze belangen en achten wij daarom onrechtmatig of tenminste onzorgvuldig. ChemCom Industries B.V. wijst dan ook alle verantwoordelijk af voor de inhoud van deze publicaties.

ChemCom Industries B.V. is een bedrijf met een uitstekend veiligheidsbeheerssysteem en meerdere gecertificeerde managementsystemen: ISO9001, ISO14001 en ISO45001. Ons bedrijf wordt regelmatig bezocht en beoordeeld door diverse overheden, certificeringsinstanties en deskundigen op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Over het algemeen zijn de beoordelingen zeer positief. Verbeterpunten worden door ons bedrijf structureel opgepakt en oplossingen worden geïmplementeerd. Hierbij werken wij volgens het principe van continue verbeteren met behulp van PDCA. Wijziging worden beoordeeld via onze MOC-procedure.