Faciliteiten

Faciliteiten

ChemCom Industries heeft haar locatie in Farmsum, nabij Delfzijl. Wij beschikken hier over een terrein van circa 9 hectare. Logistiek een zeer goed gelegen locatie met aansluitingen op water, spoor en weg voor efficiënte aan- en afvoer van goederen. De regio heeft een goed potentieel aan capabele, hoogopgeleide en betrouwbare werknemers. Onze locatie is gelegen in het chemiecluster Eemsdelta met als directe buur het Chemiepark Delfzijl. Binnen het chemiecluster wordt door diverse bedrijven samengewerkt.

ChemCom Industries beschikt over moderne productie-, opslag- en verladingsfaciliteiten. Hoewel sommige fabrieken in de jaren ’70 gebouwd zijn, zijn deze installaties door regelmatige modernisering en automatisering “state-of-the-art” zodat veilige, betrouwbare en efficiente uitvoering van onze werkzaamheden gewaarborgd is.

Havenfacilteiten

Onze locatie is direct gelegen aan buiten- en binnenwater. Wij beschikken over toegang tot zeehaven en binnenhaven faciliteiten waarbij schepen tot circa 15.000 ton (zeehaven) en 3.500 ton (binnenhaven) ontvangen kunnen worden. Indien gewenst kunnen deze havenfaciliteiten ook ingezet worden voor belading van product.

Grondstoffen

Opslagcapaciteit:

 • Methanol : Aanvoer per jaar circa 100.000 ton (aanvoer per schip, max. 15 kton schepen), opslagfaciliteiten 20.000 ton tankopslag in en moderne tankopslag welke voldoet aan alle gestelde eisen (PGS 29).
 • Ureum : Aanvoer per jaar circa 60.000 ton (aanvoer per schip, max. 3 kton schepen); opslagfaciltiteit van 6.000 ton.
 • Melamine : Aanvoer per jaar circa xx.xxx ton (aanvoer per vrachtauto); opslagfaciliteiten in een bunker van 100 ton.

Directe methanol verkopen

ChemCom Industries is een “methanol hub” van waaruit regionale methanol gebruikers geleverd worden. Leveringen per vrachtauto, trein of schip (lichters).

Directe ureum verkopen

ChemCom Industries is een “ureum hub” van waaruit regionale ureum gebruikers geleverd worden. Leveringen per vrachtauto of schip (lichters).

Formaldehyde

ChemCom Industries beschikt over twee formaldehyde fabrieken welke onafhankelijk van elkaar kunnen produceren. Op deze manier wordt de zekerheid van levering gewaarborgd.

FH1 fabriek (ICI + MGC)

 • 1 reactor;
 • 1 absorptie kolom;
 • Capaciteit 33.000 ton/jaar (capaciteit gerekend in product 100%).

FH2 fabriek (ICI)

 • 1 reactor;
 • 1 absorptie kolom;
 • 1 distillatie kolom;
 • Capaciteit 40.000 ton/jaar (capaciteit gerekend in product 100%).

Producten

 • Basis product FH 55/1 (55% oplossing in water)
 • Blends, moderne inline-blender waarmee het mogelijk is klant specifiek alle verdunningen, mixen en kwaliteiten te leveren;
 • Gestabiliseerde producten;
 • Stoom, onze productie is energie exotherm hetgeen betekent dat wij met onze FH-productie ook energie produceren
  (energie efficiënt).

Belading

 • Tankauto.

Harsen

ChemCom Industries beschikt over een harsen fabriek met twee grote, multifunctioneel inzetbare, reactoren welke onafhankelijk van elkaar kunnen produceren. Op deze manier wordt de zekerheid van levering gewaarborgd.

Harsen fabriek

 • 2 batch reactoren;
 • Geautomatiseerd en modern batch proces beheer systeem;
 • Capaciteit 210.000 ton/jaar.

Producten

 • Ureum Formaldehyde lijmen (UF-lijmen);
 • Ureum Melamine Formaldehyde lijmen (UMF lijmen);
 • Melamine Ureum Formaldehyde lijmen (MUF lijmen);
 • Ureum Formaldehyde Concentraat (UFC);
 • geSulfoneerde Melamine Formaldehyde superplasticizers (SMF)
 • Slow Release Fertilizers (SRF).

Belading

 • Tankauto;
 • IBC;
 • Schepen (lichters).

Methyleenureum

ChemCom Industries beschikt over een speciaal ontworpen en gepatenteerde methyleenureum fabriek voor de productie van innovatieve en hoogwaardige plantenvoeding in korrelvorm.

Tardit MU fabriek

 • Continue wervelbedgranulator;
 • Geautomatiseerd en modern proces beheer systeem;
 • Semi-automatische big bag afzakinstallatie;
 • Capaciteit 8.000 ton/jaar.

Producten

 • Tardit MU long, medium & short;
 • 2 korrelgrootte; normaal & fijn.

Belading

 • Vrachtauto (kieper, bulkauto)
 • Container;
 • Big bag.

Multifunctioneel tankenpark

In 2014 is geïnvesteerd in een multifunctioneel tankenpark. Samen met de beschikbare multifunctionele reactoren geeft dit de mogelijkheid tot het verlenen van diensten voor de productie, mixen en samenvoegen van chemicaliën en hoogwaardige chemische producten ten behoeve van derden.

Apparatuur

 • “State-of-the-art” multifunctionele reactoren;
 • Multifunctioneel tankenpark met tanks van diverse opslagcapaciteiten.

Diensten

 • Produceren, mixen en samenvoegen van hoogwaardige chemische producten;
 • Verwarming en reacties;
 • Klant specifieke diensten.